Arvonnan ehdot

  1. Arvonnan järjestäjä: Kaveko Oy, Metsähaantie 23, 91800 Tyrnävä
  1. Arvontaan voivat osallistua Suomessa asuvat, 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Yksi henkilö voi osallistua arvontaan vain yhden kerran. Arvontaan eivät voi osallistua Kaveko Oy organisaatiossa työskentelevät henkilöt.
  2. Arvontaan osallistumisaika on 26.03.2021 – 30.9.2021. Arvonta suoritetaan 31.10.2021 mennessä
  3. Arvontaan osallistuja suostuu siihen, että järjestäjä voi ottaa yhteyttä arvontaan osallistuneeseen puhelimitse markkinointitarkoituksissa.
  4. Palkinto on jätevesijärjestelmän ilmainen vuosihuolto ja vuoden saostuskemikaalit (arvo 460 €). Kemikaaleja palkintoon sisätyy 30 litraa ja vuosihuolto sisältää 20 litraa.
  5. Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron arvonnan palkinnosta.
  6. Palkintoa ei vaihdeta käteiseen rahaan.
  7. Arvonnan voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Järjestäjällä on oikeus julkaista arvonnan voittajan nimi ilman erillistä suostumusta ja korvausta. Arvonnan voittaja voidaan myös julkaista Kaveko Oy:n medioissa, nettisivuilla, Facebookissa ja Instagramissa. Kaveko Oy:lla on oikeus käyttää arvonnan voittajan tietoja omiin markkinointitarkoituksiin. Arvontaan osallistujien henkilötietoja käsitellään Kaveko Oy:n tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Facebook ei ole arvonnassa mukana.
  8. Nämä viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia ja osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja samalla hyväksyvät nämä arvonnan säännöt. Osallistuminen ei edellytä ostamista ja järjestäjällä on oikeus sääntömuutoksiin.

Call Now ButtonSOITA